Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Wie kan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen?

Iedereen die in Nederland woonachtig is, kan een Verklaring arbeidsrelatie (VAR)) aanvragen. U kunt alleen een verklaring aanvragen voor werk dat u zelf uitvoert voor een of meerdere opdrachtgevers.

In welk geval  krijgt u automatisch een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) toegestuurd?

De Belastingdienst maakt het met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) makkelijker voor de ZZP’er. In sommige gevallen hoeft u voor het volgende kalenderjaar niet zelf een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen. U krijgt automatisch een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft de afgelopen drie jaar een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aangevraagd.
 • U heeft telkens een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
 • U heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
 • U heeft telkens eenzelfde Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verkregen.
 • De Belastingdienst heeft de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)’s in de tussentijd niet herzien.

Enkele criteria voor een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) verklaring:

 • U moet voor minimaal 3 opdrachtgevers per jaar een opdracht uitvoeren
 • U mag geen gezagsverhouding met uw opdrachtgevers aangaan
 • U moet u presenteren als een zelfstandig bedrijf
 • U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming
 • U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming

Uw formulier dient u te zenden aan:

Belastingdienst, Postbus 9001, 7100GB WINTERSWIJK

VAR

Hoeveel soorten Verklaring Arbeidsrelatie ‘s (VAR’s)  zijn er?

Vier.

 • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo: winst uit onderneming voor de ZZP’er
 • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-row: resultaat uit overige werkzaamheden
 • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-dga: inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (voor directeur BV)
 • Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-loon: uit dienstbetrekking

Welke soort Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is gunstig voor de ZZP’er?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) winst uit onderneming (VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR)-wuo)

Staat in de Verklaring Arbeidsrelatie dat de Belastingdienst uw resultaat aanmerkt als winst uit onderneming, dan hebben u en uw opdrachtgever allebei voordeel: U komt als u meer dan 1225 uur per jaar aan uw onderneming werkt en meer dan drie verschillende opdrachtgevers heeft in aanmerking voor drie extra aftrekposten op de te betalen Inkomstenbelasting:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek (drie jaar)
 • MKB-winstvrijstelling

Wat is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo?

Als op uw Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-staat dat u winst uit onderneming geniet, dan hoeft uw opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. U bent in die situatie ook niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, maar komt, als u meer dan 1225 uur per jaar als ZZP-ondernemer werkt, wel in aanmerking voor de extra aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling).

Wat is het voordeel van die aftrekposten?

De eerste drie jaar geldt ongeveer de eerste 11.000 euro van uw nettowinst als belastingvrij.

 

 

 

 

Op welke wijze krijgt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kunt u elektronisch aanvragen met het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ op de site van Boekhouder IJmuiden.

Indien u wilt, kunt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) op papier aanvragen. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen bij de BelastingTelefoon 0800-0543.

Wanneer ontvangt  u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)?

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) krijt u veelal  binnen vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen acht weken.

De gevolgen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuo voor de ZZP’er?

Ontvangt u de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-wuot, dan dient u via uw aangifte inkomstenbelasting belasting betalen en moet u facturen versturen voor uw werkzaamheden. Daarnaast bent u verplicht een administratie bij te houden en te bewaren, met daarin onder andere de facturen die u ontvangt, en kopieen van de facturen die u verstuurt. Meer info bij de Boekhouder IJmuiden.

Tip: verschillende werkzaamheden? Vraag twee verschillende Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)’s aan!

U kunt een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)-verklaring aanvragen voor alle werkzaamheden van dezelfde soort die u voor een of meerdere opdrachtgevers verricht.

Verricht u timmerwerkzaamheden en ontwikkelt u software en wilt u voor beide werkzaamheden een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)? Dan vraagt u dus twee Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)’s aan: een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor de timmerwerkzaamheden en 1 voor het ontwikkelen van software.

Boekhouder Gezocht?

Contact ons voor meer informatie over onze werkwijze.

Telefoon: 06 1393 6399

Email: info@zzp-boekhouder.nl