Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Posts Tagged ‘zelfstandige’

, belastingdienst300 zzp’ers in vaste dienst

Het bemiddelingsbureau voor de thuiszorg de Zorgzaak uit Hoogeveen neemt zo’n driehonderd zelfstandigen, oftewel zzp’ers, in vaste dienst. De Zorgzaak zegt geen andere uitweg te zien nu het zzp-convenant ongeldig is verklaard door de rechter. Het intrekken van het convenant betekent dat zzp’ers nog steeds niet als zelfstandige AWBZ-zorg mogen leveren. Zij mogen deze zorg wel leveren via een thuiszorgorganisatie, maar wanneer zij langdurig worden ingehuurd dan bestaat er het risico dat de belastingdienst dit ziet als een dienstverband.

Afspraken

Met het zzp-convenant had het ministerie van VWS afspraken gemaakt met ondermeer de belastingdienst en de Brancheorganisatie voor de thuiszorg BTN, over het bemiddelen van zzp’ers in de thuiszorg. Met deze afspraken wilden zij vastleggen dat zzp’ ers alleen als zelfstandige AWBZ-zorg mogen leveren via een bemiddelingsbureau. Verder spraken de partijen af dat de zzp’er zelf direct verantwoordelijk is voor de geleverde zorg en niet het bemiddelingsbureau.

Oneerlijke concurrentie

Zowel ACTIZ als V&VN waren niet blij met het convenant. Volgens ACTIZ zou het tot oneerlijke concurrentie leiden tussen de bemiddelingsbureaus en de thuiszorgorganisaties die personeel in dienst hebben en wel moeten investeren in de kwaliteit van zorg. V&VN maakte zich vooral zorgen over de positie van de zzp’ers. Volgens het convenant zijn zij verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken die het bemiddelingsbureau maakt met de cliënt, terwijl ze daar zelf geen invloed op hebben.

De Zorgzaak werkt met zo’n achthonderd zzp’ers, die verpleging, verzorging of huishoudelijke verzorging leveren aan enkele duizenden cliënten. Veel van die zzp’ers zijn verpleegkundigen of verzorgenden die voorheen in dienst waren van grote thuiszorgbedrijven zoals Icare.

boekhouder ijmuiden

Overheid helpt startende zzp’er

De overheid stelt een garantie van € 27 miljoen beschikbaar voor startende ondernemers, waardoor zij gemakkelijker een krediet bij een bank kunnen krijgen.

Volgens staatssecretarissen Klijnsma en Heemskerk zijn startende ondernemers ook in crisistijden hard nodig.
Banken zitten over het algemeen niet te wachten op het verstrekken van kleine kredieten, als een zelfstandige vraagt om een krediet van bijvoorbeeld € 25000,- dan wordt dit meestal bij voorbaat afgewezen. Het bedrag is voor een bank niet echt winstgevend en banken vinden het lastig om kleinere ondernemingsplannen te beoordelen op winstgevendheid en kredietwaardigheid. De overheid gaat middels een tweetal proeven garanties afgeven voor kleine ondernemers waardoor zij gemakkelijker een financiering kunnen afsluiten bij banken, staat op

€ 15 miljoen voor Microkredieten
De proef van het Ministerie van Economische Zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is € 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken. Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

€ 12 miljoen voor borgstellingsregelingen
De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingsregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid naar 5 gebieden (Flevoland, Rotterdam, Leeuwarden, Twente en Tilburg). Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is € 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben. Deze regeling kunt u aanvragen via uw gemeente.

Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 35.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beauty- en kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in ca. 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis. Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen.

boekhouder ijmuiden