Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Posts Tagged ‘var’

ZZP-nieuws: Verhagen wil minder ‘regels’voor de ZZP’er

Een verlaging van de administratieve lasten voor zzp’ers van 16 tot 40 miljoen. Dat is waar het kabinet zich hard voor maakt via het actieplan voor zzp’ers dat minister Verhagen gister naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Het kabinet wil het digitaal aanvragen van de VAR-verklaring makkelijker maken en het aantal enquêtes van het CBS verminderen. Verder staan de afschaffing van de rittenregistratie voor bestelauto’s die alleen zakelijk worden gebruikt en een afschaffing van de heffing voor de kamers van Koophandel (1 januari 2013) op het programma.

 

Lasten verlichten

Dit zijn enkele van de punten die genoemd worden in het actieplan voor zzp’ers. Hiermee wil minister Verhagen de lasten verlichten voor zelfstandigen. ‘Mensen beginnen niet voor zichzelf om formulieren in te vullen,’ zegt de minister. ‘We gaan met de stofkam door moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp’ers. Juist omdat zij al het werk zelf doen, hebben ze daar nog meer last van dan andere ondernemers.’

 

Knelpunten

In 2011 hebben verschillende belangenorganisaties voor zzp’ers bij hun achterban de knelpunten in de uitvoering van regelgeving geïnventariseerd en de gewenste oplossingen daarvoor. Uiteindelijk zijn daar 13 knelpunten uitgekomen, die de basis zijn van het actieplan van het kabinet. In het actieplan wordt per knelpunt aangegeven welke maatregelen de overheid neemt om de regeldruk te verminderen. De 13 knelpunten:

1.Rittenregistratie: verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto

2.Urenregistratie

3.Voorlopige belastingaanslagen/heffingsrente

4.BTW-regels: sectorspecifieke oplossing en kleine ondernemersregeling

5.Aanvragen VAR: vereenvoudiging en webmodule

6.Kamers van Koophandel: jaarlijkse heffing afgeschaft per 1 januari 2013

7.Bedrijfschappen

8.Lokale vergunningen

9.CBS-enquêtes

10.Veelheid aan belastingen

11.Pensioenen

12.Tolken

13.Zelfstandige Vertalers

Voor de knelpunten rittenregistratie, aanvragen VAR, Kamers van Koophandel, Bedrijfschappen, CBS-enquêtes en Veelheid aan belastingen heeft het kabinet passende oplossingen bedacht, voor de overige knelpunten moeten nog verbetersuggesties komen.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Boekhouder IJmuiden verstuurt prijswinnaars boek Femke Hogema

Boekhouder IJmuiden verstuurt vandaag aan de prijswinnaars het signeerde boek van Femke Hogema, Financiën voor de ZZP’er.  Het betreft de onlangs verschenen derde druk, vandaar dat de  levering tien dagen langer duurde dan voorzien.

Om het jubileum van 20.000 volgers te vieren verlootte Boekhouder IJmuiden tien boeken van Femke Hogema, Financiën voor de ZZP’er.

De winnaars van het boek zijn

twitter @Hoeve_Burglust

Mevr. A.J.P. Kroon van corona foto

http://twitter.com/#!/maryhellebreker

http://twitter.com/#!/Ondernemerstest

http://twitter.com/#!/patriciab1972

http://twitter.com/#!/w_ype

http://twitter.com/#!/HammondComm

http://twitter.com/#!/RSpeerstra

https://twitter.com/#!/AEmVeeBee

http://twitter.com/#!/RiannevdBroek

.

Wilt u ook GRATIS tips van Boekhouder IJmuiden ontvangen meld u dan nu ook aan bij zijn facebook account.

Fiscus verstuurt VAR 2010 aan zzp’ers

Goed nieuws voor zzp’ers: Begin september ontvangen alle zzp’ers die de afgelopen drie jaar een VAR-verklaring hebben aangevraagd, automatisch de VAR-verklaring voor het jaar 2010. Read the rest of this entry »

Belasting stuurt VAR naar zzp’er

De Belastingdienst stuurt zelfstandig ondernemers voortaan automatisch een zogeheten Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) toe om de administratieve rompslomp voor de eenpitters te verminderen. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) die de afgelopen drie jaar geen wijziging van hun VAR hebben gehad, krijgen na half augustus de verklaring voor komend jaar thuis gestuurd. Dat heeft een woordvoerder van staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën woensdag gemeld.

Read the rest of this entry »

VAR in 2010 automatisch naar MKB’er

MKB’ ers, zonder personeel, moeten ieder jaar opnieuw een VAR aanvragen. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor zelfstandigen wordt dit nog voor 2010 in veel gevallen geautomatiseerd. 

Als de MKB’er aan een aantal voorwaarden voldoet, krijgt hij de nieuwe VAR-beschikking straks automatisch toegestuurd. De voorwaarden zijn:

U heeft drie achtereenvolgende jaren telkens een verzoek voor een VAR ingediend voor dezelfde werkzaamheden;

U heeft hierop driemaal dezelfde soort VAR ontvangen;

De afgegeven VAR-verklaringen zijn niet meer herzien.

boekhouder ijmuiden