Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Posts Tagged ‘kvk’

ZZP-nieuws: KvK houdt spreekuur innovatieve ZZP’er

Innovatieve startende ondernemers en anderen met een idee voor een nieuw product of nieuwe techniek kunnen bij de Kamer van Koophandel-KvK- terecht met hun vragen terecht op het Technostarters Spreekuur. Dit gratis spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU)., weet Boekhouder IJmuiden.

ZZP-nieuws: KvK houdt spreekuur innovatieve ZZP’er

De Technostarters spreekuren vinden door heel Nederland plaats en bieden uitvinders de mogelijkheid te sparren met een deskundige. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe financier ik een nieuw idee? Hoe toets ik of dit idee écht nieuw is? Hoe kan ik mijn technologie doorontwikkelen en testen? Hoe zet ik mijn idee in de markt? Hoe regel ik de productie en verkoop? Zijn er subsidies beschikbaar? Met het Technostarters Spreekuur kunnen uitvinders in een persoonlijk gesprek van circa drie kwartier hun situatie bespreken en kansen en valkuilen in kaart brengen. Deelname aan het spreekuur is gratis en er worden geen formele eisen gesteld. Deelnemers hoeven bijvoorbeeld niet ingeschreven te zijn in het Handelsregister. Wel dient men vooraf een afspraak te maken via www.technostartersspreekuren.nl

 

Gratis uitreksel KvK voor zzp’ers

Bedrijven die bij de Kamer van Koop handel in het handelsregister zijn inge schreven, krijgen vanaf 1 januari 2010 één keer per jaar gratis één elektronisch gewaarmerkt uittreksel.

Read the rest of this entry »

Voorbereidingsuren tellen mee

Het gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat de voorbereidingstijd die zzp´ers gebruiken meetellen voor het urencriterium.

Dit is een belangrijk voor een ieder die een eigen bedrijf wil starten. Bij het behalen van het urencriterium, 1225 uur per jaar besteden aan de onderneming, kan een ondernemer namelijk in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Uren die gemaakt worden voor het schrijven van een businessplan, het volgen van seminars, bezoeken aan KvK etc. kunnen nu dus worden geteld voor het urencriterium.

Voorbereidingsuren

De rechtszaak voor het Bossche hof betrof een onderneemster die in de tweede helft van 1998 een v.o.f. startte en een eenmanszaak begon. De Belastingsinspecteur keurde haar urenverantwoording af. Ten onrechte oordeelden de rechters. Ook de voorbereidingsuren, die ze eerder dat jaar had gemaakt, mocht de vrouw meetellen en daardoor had ze toch recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Stijging aantal zzp’ers

Nog steeds veel startende ZZP’ers ondanks crisis
Volgens een rapport van de Kamer van Koophandel starten in 2009 meer mensen dan in 2008, ondanks de economische crisis. In maart 2009 hebben zich meer mensen ingeschreven als ondernemer dan in dezelfde maand vorig jaar. 2008 was al een topjaar met 107.000 nieuwe inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, 2009 belooft nog meer inschrijvingen.

Sterke stijging dienstensector in 2008
Met name in de dienstverlening starten meer ondernemers dan ooit. Maar liefst 54% van alle nieuwe inschrijvingen zijn afkomstig uit de dienstensector. 18% van de starters komt uit de bouwsector, 13% ziet wel brood in de detailhandel.

Minder vrouwelijke ondernemers
In 2008 zijn minder vrouwen gestart met een onderneming ten opzichte van het jaar daarvoor. Opmerkelijk is het percentage ZZP’ers dat start als ondernemer. In 2008 waren van de starters maar liefst 89% aan te merken als ZZP’er. Ook brancheorganisatie ZZP Nederland heeft dit gemerkt aan de snelle stijging van het aantal aangesloten ZZP’ers.

Motieven startende ondernemers
Nog steeds is de drang naar vrijheid de belangrijkste leidraad om een eigen bedrijf te beginnen. Op zich niet verwonderlijk: het overgrote deel van de startende ZZP’ers zijn ervaren vakmensen op ietwat oudere leeftijd. Deze mensen hebben het werken voor een bedrijf wel gezien. Steeds meer regels en steeds minder aandacht voor het vak is een veel gehoorde kreet bij ZZP Nederland. Geld is niet een drijfveer om een bedrijf te starten. De economische recessie lijkt wel een stimulans te zijn. Mensen die op hogere leeftijd worden ontslagen kiezen vaker voor een eigen onderneming. Ook de mogelijkheden om te starten vanuit een uitkering kent veel belangstelling. Helaas is de overheid hier niet al te duidelijk over. Met name de regelingen vanuit een bijstandsituatie verschillen per gemeente en het ambtelijk apparaat is vaak niet op de hoogte van de mogelijkheden die de BBZ kent.

Buitenlandse starters
Onder de buitenlandse starters is het aantal Polen in 2008 flink afgenomen. In totaal zijn 1.910 Polen gestart als ondernemer in Nederland, een daling van 33 procent ten opzichte van 2007. De snelst groeiende groep buitenlandse starters zijn nu Bulgaren en Roemenen, die met respectievelijk 1.590 (+ 63%) en 520 (+ 77%) starters een enorme groei ten opzicht van 2007 hebben doorgemaakt. Dit heeft alles te maken met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, per 1 januari 2007. De meerderheid van deze groep startende ondernemers is actief in de bouw- en dienstensector.

 

Boekhouder IJmuiden

Veel startende zzp’ers

De laatste tien jaar zie je dat er steeds meer startende zzp’ers komen. De Kamer van Koophandel schrijft tegenwoordig jaarlijks over de 100.000 starters in. Als je dat vergelijkt met de crisis uit de jaren ’80 is het erg populair om zelf iets te gaan ondernemen. In die tijd wilde iedereen in loondienst werken,’’ legt hoofdeconoom van het CBS Michiel Vergeer uit.

,,Het klappen van de internetbel veroorzaakte in de jaren 2001 en 2002 een teruggang in de economie. In die tijd werden veel ICT’ers ontslagen. Velen van hen begonnen voor zichzelf en met succes.’’

Inmiddels haalt (bijna) niemand meer zijn neus op voor startende zzp’ers. Ondernemerschap wordt zelfs gestimuleerd op hogescholen en universiteiten. Maar ook grote concerns, vaak technologiegedreven, hebben geld vrijgemaakt om starters te helpen. ,,En door ouders die zelf ondernemer zijn,’’ weet ondernemer en investeerder in bedrijfjes Floris Croon. ,,Je ziet dat deze kids vaak met succes hun eigen bedrijf beginnen. Ze zijn structureel beter.’’

boekhouder ijmuiden

De zzp’er als starter

De zzp’er schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel envraagt bij de Belastingdienst een BTW- nummer aan.

1. Kamer van Koophandel

Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen zult u zich waarschijnlijk moeten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor de inschrijving in het handelsregister dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en een afschrift van uw privé-rekening of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Beide mogen niet ouder zijn dan een maand, meldt www.mkb-boekhouder.nl

2. Belastingdienst

Zodra u zich heeft ingeschreven bij de KvK moet u bij de Belastingdienst een BTW-nummer aanvragen. U kunt telefonisch of schriftelijk het formulier “Opgaaf gegevens startende onderneming” aanvragen. Met dit formulier bepaalt de Belastingdienst welke belastingen u moet gaan betalen

3. Verzekeringen

Als MKB’er loopt u risico’s. Die risico’s kunt u afdekken door u te verzekeren. U moet zich natuurlijk persoonlijk verzekeren, maar ook voor uw bedrijf kan het handig zijn om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Een belangrijke verzekering is een aansprakelijkheidsverzekering, waarmee u belangrijke risico’s kunt afdekken. Indien u ergens werkt als MKB-er blijft u aansprakelijk voor de door u verrichte werkzaamheden!

Andere verzekeringen die handig kunnen zijn: ziekte en arbeidsongeschiktheid, pensioen, glasschade, de inboedel, rechtsbijstand, transport, inkomstenderving, diefstal en ga zo maar door. Het is aan u om te beoordelen welke verzekeringen u nodig acht.

boekhouder ijmuiden