Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Posts Tagged ‘krediet’

Nieuws: Krediet voor MKB wordt verruimd

De garantieregelingen voor het bedrijfsleven worden uitgebreid en opengesteld voor meer vormen van kredietverlening. De borgstellingsregeling voor het MKB (BMKB) wordt opengesteld voor alternatieve financiers, zoals oud-ondernemers en vermogende beleggers. Ook wordt het budget verhoogd van 700 miljoen euro naar 1 miljard euro. Dit blijkt uit een brief die minister Verhagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, las Boekhouder IJmuiden

Na aanleiding van een aantal onderzoeken komt minister Verhagen met een aantal nieuwe maatregelen ten aan zien van bedrijfsfinanciering. Allereerst wordt borgstellingsbudget voor het MKB met hulp van het Europees Investeringsfonds (EIF) in de jaren 2012 en 2013 verhoogd tot 1 miljard euro.

De Garantie Ondernemingsfinanciering wordt verlengd tot eind 2013. Nieuw aanbod van MKB financiering wordt gestimuleerd.

Zo kunnen niet-banken binnen het BMKB financiering aan het MKB verstrekken. Wel moeten deze partijen over een financieringsproces en –organisatie beschikken die kwalitatief zodanig is dat de kosten en risico’s voor de staat niet toenemen. Ten aanzien van voorlichting en informatie worden ook een aantal maatregelen genomen.

Zo wordt Ondernemerskredietdesk (OKD) omgezet in een centraal informatiepunt op het gebied van bedrijfsfinanciering. Dit informatiepunt is ondernemers behulpzaam het zoeken naar de juiste financiering en financier. Ook komt een voorlichtingscampagne

in aansluiting op de ondernemersdagen en ondernemerscongressen die in 2012 worden georganiseerd. Momenteel worden de mogelijkheden op het gebied van crowdfunding onderzocht.

Door crowdfunding krijgt men via een platform op internet toegang tot meerdere investeerders die bereid zijn ondernemers te ondersteunen in de vorm van kennis of vermogen. Onderling worden de voorwaarden opgesteld op een wijze die voor beide partijen acceptabel is en de deal kan rondgemaakt worden. Inmiddels zijn al een aantal crowdfundingplatforms in Nederland actief.

Overheid helpt startende zzp’er

De overheid stelt een garantie van € 27 miljoen beschikbaar voor startende ondernemers, waardoor zij gemakkelijker een krediet bij een bank kunnen krijgen.

Volgens staatssecretarissen Klijnsma en Heemskerk zijn startende ondernemers ook in crisistijden hard nodig.
Banken zitten over het algemeen niet te wachten op het verstrekken van kleine kredieten, als een zelfstandige vraagt om een krediet van bijvoorbeeld € 25000,- dan wordt dit meestal bij voorbaat afgewezen. Het bedrag is voor een bank niet echt winstgevend en banken vinden het lastig om kleinere ondernemingsplannen te beoordelen op winstgevendheid en kredietwaardigheid. De overheid gaat middels een tweetal proeven garanties afgeven voor kleine ondernemers waardoor zij gemakkelijker een financiering kunnen afsluiten bij banken, staat op

€ 15 miljoen voor Microkredieten
De proef van het Ministerie van Economische Zaken betreft de oprichting van een fonds voor kredietverlening aan beginnende ondernemers. Voor deze proef is € 15 miljoen beschikbaar. Het fonds wordt beheerd door Qredits. Qredits is een landelijke samenwerking van banken (ABN AMRO, Fortis, ING en de Rabobank) en het ministerie van Economische zaken. Mensen die een goed bedrijfsplan hebben, maar geen lening kunnen krijgen bij een bank kunnen sinds medio januari 2009 via dit fonds maximaal € 35.000 lenen.

€ 12 miljoen voor borgstellingsregelingen
De sinds 1 juli 2007 onder verantwoordelijkheid van SZW lopende proef met een borgstellingsregeling voor starters vanuit een uitkeringssituatie is uitgebreid naar 5 gebieden (Flevoland, Rotterdam, Leeuwarden, Twente en Tilburg). Ook kunnen mensen die geen uitkering hebben nu een beroep doen op deze regeling; voor deze groep is € 6 miljoen per jaar beschikbaar (voor garanties) voor kredieten Ook is er 6 miljoen beschikbaar voor mensen die nu een uitkering hebben. Deze regeling kunt u aanvragen via uw gemeente.

Startende ondernemers kunnen van de (krediet)bank maximaal een krediet ter hoogte van € 35.000 onder garantstelling van het Rijk krijgen. De proef heeft de afgelopen tijd al laten zien dat het concept met succes wordt toegepast voor bijvoorbeeld startende opticiens en beauty- en kap salons in de deelnemende gemeenten. In 2008 heeft het Rijk in ca. 110 gevallen borg gestaan voor een krediet. Deelnemende banken zijn ABN-AMRO, Rabobank en Fortis. Naast het verstrekken van krediet, geldt voor beide proeven dat ondernemers ook coaching en advies krijgen.

boekhouder ijmuiden