Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Posts Tagged ‘boekhouder-zzp’

Belastingteruggaaf op tijd

Vrijwel iedereen die voor 1 april van dit jaar hun belastingaangifte voor 2008 heeft ingediend, heeft voor 1 juli een voorlopige aanslag in de bus gehad, beweert de Belastingdienst. Ruim 7 miljoen mensen deden dit op tijd, de meeste van hen krijgt geld terug van de fiscus, staat op boekhouder ijmuiden

Ingevuld

Dit jaar kon er voor het eerst gebruik worden gemaakt van de vooringevulde aangifte. Rond de 2 miljoen mensen kozen er voor om de voor hen beschikbare gegevens te downloaden, controleren en in te zenden.

In de aangifteperiode belden ruim 5,5 miljoen mensen naar de BelastingTelefoon. De meest gestelde vragen gingen over de status van de aangifte en het downloaden van de persoonlijke informatie in de aangifte.

BelastingTelefoon

Meer inhoudelijke vragen gingen over de aftrekbare kosten bij aankoop van een woning en waar te zien is welke instelling een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Op topdagen verwerkte de BelastingTelefoon meer dan 100.000 telefoontjes per dag. Jaarlijks worden er in totaal bijna 14 miljoen vragen aan de BelastingTelefoon gesteld.

Infrastructuur

Ruim veertig procent daarvan wordt tijdens de aangifteperiode gesteld. Om nog meer mensen te woord te kunnen staan, wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe technische infrastructuur voor de Belastingtelefoon. Deze moet aan het einde van het jaar gereed zijn.

boekhouder ijmuiden

EIB: ZZP-stratenmakers zijn tevreden

 

ZZP ’ers in de bestratingbranche zijn zeer tevreden ondernemers, zo blijkt uit een onder zoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Deze groep ZZP’ers is goed voor een omzet van 100 – 125 miljoen en het gemiddeld inkomen van een ZZP’er in de branche bedraagt 47.000 Euro, staat op www.boekhouderijmuiden.nl

Het aantal zzp’ers in de bestratingbranche wordt geschat op ongeveer 1.600 personen. Gebleken is dat het overgrote deel van de zzp’ers in de bestratingbranche als echte ondernemer kan worden gekwalificeerd. Het aandeel van schijnzelfstandigen bedraagt zo’n 5 procent.
Waardering eigen bedrijf: meer dan een 8
Hoewel zelfstandige straatmakers meer werken dan collega’s in loondienst is het merendeel zeer tevreden met het bestaan als ZZP’er. De werkweek is ca 45 uur tegen een uurtarief van ca 30 Euro. Ook het aantal ziekdagen is bij zelfstandigen beduidend lager dan bij mensen in loondienst: 17% is wel eens een dag thuis tegenover 50% van de mensen in loondienst. Stress kent de ZZP’er vrijwel niet.
Vooruitzichten wat somberder
Ten tijde van het onderzoek van het EIB had de gemiddelde zelfstandige minstens 5 maanden werk voor handen. Vandaag de dag zal dat iets minder zijn, omdat in de gehele bouw het aantal opdrachten drastisch verminderd. Het EIB verwacht daarom een minder snelle stijging van het aantal ZZP’ers in de bestratingbranche. In 2012 ziet men weer lichtpunten…

 

www.boekhouderijmuiden.nl

Boekhouder IJmuiden.nl: vanaf 70 euro p/mnd

Wij zijn actief in de regio Amsterdam, IJmuiden, IJmuiden, Heemskerk en, Alkmaar.De Boekhouder IJmuiden heeft zich onder andere gespecialiseerd in boekhoudingen van timmermannen, metselaars, voegers, stukadoors en tegelzetters. Kortom alle ZZP’ers die in de bouw werkzaam zijn.
Hardwerkende zelfstandigen die zich focussen op waar ze goed in zijn en hun boekhouding al jaren uitbesteden aan de Boekhouder IJmuiden. Die staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid tegen een vaste jaarprijs.

We zijn actief in de regio Amsterdam, IJmuiden, Heemskerk, Alkmaar.

Dus geen onverwacht torenhoge rekeningen!

Opteer voor het ZZP-basispakket – vanaf 70,- Euro per maand exclusief BTW (840 euro per jaar)* voor de standaard werkzaamheden:
– het voeren van uw complete administratie grootboek, crediteuren, debiteuren, bank etc.
– de aangiften omzetbelasting per kwartaal of per maand
– het opstellen van de jaarrekening
– het indienen van de aangifte Inkomstenbelasting.

Vooraf wordt door ons een inschatting gemaakt van de werkzaamheden. Het ZZP-basispakket is gebaseerd op een verkoopfactuur per week, een netjes aangeleverde kas- en bank (facturen op volgorde achter de afschriften) en apart aangeleverde nog te betalen facturen (crediteuren).

Door deze aanlevering kunnen wij accuraat en snel werken, vandaar deze voordelige prijs.

LET OP: Extra werkzaamheden zoals bijvoorbeeld sorteren van facturen (aanleveren in een schoenendoos), het opstellen van een tussentijdse rapportage voor de bank, het aanvragen van een financiering of de aankoop van een eigen woning, opstellen van bijvoorbeeld een businessplan, investeringsbegroting, financieringsbegroting en exploitatiebegroting worden tegen 40 euro excl 19 % BTW in rekening gebracht.
Surf naar www.boekhouder-ijmuiden.nl of bel 06-13936399.

P.S. Wij reserveren extra tijd om startende ondernemers te begeleiden.

kijk op www.boekhouder-ijmuiden.nl

ZZP’er: maak duidelijke facturen

Werkt u als zzp’er ook aan particulieren maak dan een duidelijke factuur. Particulieren laten facturen die onoverzichtelijk zijn langer op een stapel liggen voor ze overgaan tot betaling. Een duidelijke factuur zorgt dus voor een betere betalingsmoraal. Hoe bereikt u dat?

Zorg dat het totaalbedrag in één oogopslag duidelijk is om argwaan bij de klant te voorkomen.
Specificeer kostenposten. Gebruik hiervoor eventueel een extra bijlage.
Schrijf de vervaldatum voluit. Dus niet: ‘betalen binnen 14 dagen’, maar bijvoorbeeld ‘betalen vóór 1 juni’.
Print uw facturen op het briefpapier van het bedrijf. Gebruik dus niet de standaardmodellen van uw boekhoudprogramma.
De factuur moet een duidelijke relatie leggen met eerder uitgebrachte offertes en contracten.
Gebruik geen coderingen zonder omschrijving.

Fiscus traag met uitstel

Duizenden belastingconsulenten wachten al weken op belastinguitstel voor in totaal 1,5 tot 2 miljoen cliënten, meldt het AD.

Oorzaak is de invoering van een nieuw computersysteem waarmee de fiscus de uitstelverzoeken automatisch verwerkt.
Zo’n twee miljoen Nederlanders besteden jaarlijks hun aangifte uit aan belastingconsulenten. Die vragen voor de meeste cliënten uitstel bij de Belastingdienst. Dit uitstel wordt meestal eind mei, begin juni verleend.

De invoering van een nieuw computersysteem heeft deze planning echter verstoord. ,,Omdat we alles eerst uitgebreid wilden testen, hebben we vertraging opgelopen,’’ zegt woordvoerder Jelle Wijkstra van het ministerie van Financiën. Het systeem is nodig nu consulenten het uitstel dit voorjaar voor het eerst elektronisch moesten aanvragen.

Belastingconsulenten klagen over de gebrekkige communicatie. ,,Ik wacht al tijden en niemand bij de fiscus kan me er wat over vertellen,’’ zegt de geïrriteerde belastingconsulent Jan Anton Wielhouwer, die voor 140 klanten uitstel voor hun aangiften 2008 heeft gevraagd. Ook op de website van de Belastingdienst staat niets over de problemen.

Adviseur Mark Keijzer van Keijzer De Ruyter Belastingadviseurs is pas na veel telefoontjes wat wijzer geworden. ,,Inmiddels ben ik wat gerustgesteld. Gelukkig, want het gaat wel om honderden mensen.’’ Ook het College Belastingadviseurs, waarbij 3800 adviseurs zijn aangesloten, zegt niets van de Belastingdienst over de vertraging te hebben gehoord. ,,We hebben het van onze leden zelf moeten vernemen,’’ aldus een zegsman.
De Belastingdienst spreekt tegen slecht met de adviseurs te hebben gecommuniceerd. ,,De grote belangenorganisaties zijn in ons maandelijkse overleg met hen op de hoogte gebracht,’’ zegt Wijkstra. Kleine tussenpersonen zijn via een e-mail op de hoogte gesteld.

De vertraging heeft geen enkel gevolg voor de ruim 1,5 miljoen belastingplichtigen, verklaart de Belastingdienst. ,,Niemand krijgt een onjuiste aanslag of verzoek opnieuw aangifte te doen.’’

De fiscus denkt in de loop van deze week te kunnen beginnen met het verlenen van uitstel.

boekhouder ijmuiden

MKB’er kan ‘gratis’ overstappen van provider

Woensdag verandert de situatie in telecomland. Dan eindigt wettelijk de stilzwijgende verlening van abonnementen en kunnen consumenten vrij overstappen naar een andere aanbieder van internet, telefonie en televisie. Volgens Ben Woldering zal er een gevecht om de klant plaatsvinden, gepaard gaande met een prijzenslag.

www.boekhouder-ijmuiden.nl

zzp’er kan gratis overstappen van provider

Woensdag verandert de situatie in telecomland. Dan eindigt wettelijk de stilzwijgende verlening van abonnementen en kunnen consumenten vrij overstappen naar een andere aanbieder van internet, telefonie en televisie. Volgens Ben Woldering zal er een gevecht om de zzp-klant plaatsvinden, gepaard gaande met een prijzenslag.

boekhouder ijmuiden

Ook ondernemer (zzp’er) zonder winst

Wilt u voor de ondernemingsfaciliteiten in de inkomstenbelasting in aanmerking komen dan hoeft u als zzp’er niet per se een positief resultaat te behalen. Maar u moet wel kunnen aantonen dat u zich goed op het ondernemerschap heeft voorbereid.

Wilt u als zzp’er voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt dan moet u voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

U moet deelnamen aan het economisch verkeer; én
het oogmerk hebben om voordeel te behalen; én
de objectieve verwachting dat het beoogde voordeel redelijkerwijs kan worden behaald.

In een recente zaak voor Hof Arnhem claimde een man dat zijn mediation-praktijk sinds 2003 een onderneming was. De inspecteur vond van niet omdat de man oorspronkelijk uit de tv- en filmbranche kwam en in 2003 nog geen winst had behaald. Het Hof – dat zich over de zaak moest buigen – vond dat de man in het jaar 2003 met zijn activiteiten deelnam aan het economische verkeer, dat hij in dat jaar meerdere opdrachtgevers had en dat hij voordeel wilde behalen. Het voordeel was volgens de rechter wel degelijk te verwachten, omdat de man in zijn vorige functie al ervaring had opgedaan met mediation. Bovendien had hij zich geschoold op dit gebied, goed voorbereid, reclame gemaakt en contacten gelegd.

www.boekhouderijmuiden.nl

Nieuwe tarieven KvK

Hier volgen de nieuwe tarieven die de mkb’er aan de Kamer van Koophandel (KvK) moet betalen als u een KvK-dienst afneemt.

Deze tarieven – die op 1 juli 2009 ingaan en die kostendekkend moeten zijn – bedragen:

maatwerkgesprek: € 30;
afdruk op verzoek via de balie: € 3,50 per stuk;
seminars voor starters: € 30;
overige seminars: € 100 per dagdeel;
afgifte van certificaten van oorsprong: € 17,50;
digitale afgifte van exportdocumenten: € 12;
afgifte van het ATA-carnet: € 185;
afgifte van legalisatiedocumenten: € 9,50;
digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 7,50;
handelsnaamadvies: € 90;
het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18 per jaar.

boekhouder ijmuiden

Telefoon Belastingdienst bij bezwaarschrift

MKB’ers en belastingadviseurs kunnen bij bepaalde bezwaarschriften eerst een telefoontje van de Belastingdienst verwachten. De directie van de Belastingdienst heeft op basis van de succesvolle pilot Bellen bij bezwaar in de regio Oost besloten om deze behandelmethode bij bezwaar landelijk in te voeren. Dat meldt het personeelsblad van de Belastingdienst, meldt boekhouder ijmuiden

Tijdens de pilot werden particulieren die een bezwaarschrift indienden eerst gebeld door iemand van het bezwaarteam van de fiscus. De gedachte achter de pilot is dat de mate waarin burgers beslissingen van de Belastingdienst accepteren voor 50% wordt bepaald door de inhoudelijke onjuistheid en voor de andere helft door de procedurele gang van zaken. Met de pilot probeert de fiscus veel onnodige bezwaarprocedures te voorkomen.

60% trekt bezwaarschrift in

Niet iedere indiener van een bezwaarschrift werd gebeld. Als duidelijk is dat de belastingplichtige gelijk heeft, treedt de standaardprocedure in werking en wordt de aanslag verminderd. Als dat niet zo is, kan de belastingplichtige op een telefoontje rekenen. Uit de pilot blijkt dat ruim 60% van de bezwaarschriften wordt ingetrokken na een telefoongesprek. In nog eens 15% van de gevallen wordt gaandeweg het gesprek een oplossing gevonden waar de belstingplichtige zich in kan vinden, bijvoorbeeld een aanpassing van de aanslag.
­
In 12% van de gevallen is na het telefoongesprek nog steeds een traditionele behandeling van het bezwaar nodig.