Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Disclaimer Boekhouder IJmuiden

De info op Boekhouder-IJmuiden.nl is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kan Boekhouder IJmuiden niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten, of belastingwetten die inmiddels zijn aangepast.

Boekhouder IJmuiden is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op Boekhouder-IJmuiden.nl.

De gebruiker van Boekhouder-IJmuiden.nl wordt geadviseerd om naast de informatie van de website af te gaan op zijn/haar professionele kennis en ervaring en de informatie te controleren.

Op Boekhouder-IJmuiden.nl staan links naar andere websites, welke niet door ons worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Boekhouder-IJmuiden.nl is niet aansprakelijk voor links en heeft geen controle over de inhoud van die websites, vandaar de disclaimer.

Het auteursrecht en het databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, filmpjes grafisch materiaal en logo’s), alsmede de domeinnamen en de programmatuur van Boekhouder-IJmuiden.nl berust bij en wordt voorbehouden aan Peter Brink van Boekhouder-IJmuiden.nl.

WAARSCHUWING

Wij stellen ons nieuws en informatie op Boekhouder-IJmuiden.nl met de grootst mogelijke zorg samen. Het is mogelijk dat info op of via deze website Boekhouder-IJmuiden.nl is verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is.

De informatie aangeboden op of via deze website kan regelmatig met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere aankondiging worden gewijzigd qua inhoud en presentatie. Het verdient dan ook aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze pagina, is gewijzigd.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies, die u direct dient op te volgen. Voor advies raden wij u aan altijd contact met Boekhouder-IJmuiden.nl op te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID

Door Boekhouder-IJmuiden.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderstaande.

Peter Brink van Boekhouder-IJmuiden.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade (waaronder ondermeer begrepen winst­derving, bedrijfsstilstand, reputatieschade en gemiste opdrachten) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website,
  • gebruik van de informatie die op of via deze website wordt aangeboden,
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website,
  • misbruik van deze website,
  • verlies van gegevens,
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website, één en ander behoudens voorzover de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van Boekhouder-IJmuiden.nl

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.