Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Minister ziet het ‘licht’: ‘lastenverlichting voor ZZP’er

Onder het mom dat mensen niet voor zichzelf beginnen om formulieren in te vullen wil minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de administratieve lasten voor zzp’ers aanpakken, las Boekhouder IJmuiden.

Op 11 juni heeft Verhagen hiervoor het ZZP-actieplan naar de Kamer gestuurd. In de zomer van 2011 hebben verschillende belangenorganisaties van zelfstandigen de belangrijkste knelpunten in de (uitvoering van) regelgeving en gewenste oplossingsrichtingen geïnventariseerd bij hun achterban. Dit heeft geresulteerd in een lijst met 13 knelpunten, zoals de rittenregistratie, urenregistratie/urencriterium, voorlopige belastingaanslagen en heffingsrente, btw-regels, VAR, enzovoort. Het ZZP-actieplan geeft per knelpunt aan welke maatregelen de overheid onderneemt om de regeldruk te verminderen. Het kabinet streeft uiteindelijk naar een verlaging van de administratieve lasten voor zzp’ers van tussen de € 16 miljoen en € 40 miljoen. Het kabinet wil bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van de VAR-verklaring vergemakkelijken en het aantal CBS- enquêtes verminderen. Verder wordt de rittenadministratie voor bestelauto’s die alleen zakelijk worden gebruikt en de heffing voor de kamers van Koophandel afgeschaft. Hoe groot de besparing precies uitvalt, zal afhangen van de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Bron: Min ELI 11-06-2012

Rate this post