Boekhouder voor IJmuiden en omstreken

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder IJmuiden

Extra bedenktijd voor AOV

Ondernemers hebben een maand extra bedenktijd gekregen om de keuze te maken of zij hun personeel voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verzekeren via een private verzekeraar in plaats van het publieke uitkeringsinstituut UWV. Aanvragen voor een private verzekering kunnen tot 1 november 2009 ingediend worden bij de Belastingdienst.

Aanvragen die tot en met maandag 5 oktober zijn ingediend, zullen nog leiden tot een juiste premiebeschikkking. Werkgevers moeten wel rekening houden dat de beslissing over aanvragen die na 5 oktober (maar voor 1 november) zijn ingediend, later worden genomen. Tot die tijd gaat de Belastingdienst uit van een publieke verzekering. Bij goedkeuring van de aanvraag wordt de beschikking in de eerste maanden van 2010 gecorrigeerd. VNO-NCW is blij dat minister Donner en staatssecretaris De Jager de aanvraagtermijn hebben verlengd. Ondernemers krijgen nu de kans om een zorgvuldige afweging te maken of zij op publiek verzekerd willen blijven of toch beter kunnen kiezen voor een private verzekeraar. Gezien de bijzondere economische situatie waarin ons land verkeert die voor bedrijven onzekerheden meebrengt over hun bedrijfsvoering, het tijdstip van de bekendmaking van de parameters en de stijging van de premie heb ik gemeend eenmalig de werkgevers langere tijd gelegenheid te geven om de voor- en nadelen van publieke verzekering en eigenrisicodragen af te wegen, zo schrijft Donner aan de Tweede Kamer.

Rate this post